Obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

 • Tyto obchodní podmínky se vztahují pouze na nákup software v internetovém obchodě productxport.linelab.org
 • Provozovatel internetového obchodu productxport.linelab.org je:
  David Zirhut, Nečín 43, 262 13 Nečín
  IČO: 707 47 822
  email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  tel: 777 815 288

II. Objednání zboží

 • Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu jsou závazné.
 • Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.
 • Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři jako adresa místa dodání zboží. V případě, že není tato adresa vyplněna je zboží dodáno na adresu sídla společnosti nebo bydliště kupujícího.
 • Vyplněním registračního formuláře, nebo závazné objednávky v rámci internetového obchodu, dává kupující prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.

III. Odstoupení od kupní smlouvy

 • Na produkty (software) nabízené v internetovém obchodě se nevztahuje ustanovení odstavce 6 novely občanského zákoníku č.367/2000 o možnosti odstoupení od smlouvy do 14ti dnů od převzetí zboží. Vrácení zboží je možné pouze u produktů s fyzickou distribucí.
 • Do 14 dní od objednání lze vrátit výhradně neregistrované, nerozbalené a jinak nepoškozené produkty, které nebyly výrobcem distribuovány pro konkrétního zákazníka. Software registrovaný nebo upravený pro konkrétního koncového zákazníka nebo objednaný na základě dodaných registračních údajů (upgrade nebo update produktu) nelze vrátit.
 • Software distribuovaný elektronicky nelze vrátit.
 • Záruka se vztahuje pouze na poškození instalačních médií nebo poškozené balení produktu. Poškozené balení produktu je třeba reklamovat u přepravce a doložit při reklamaci potvrzený protokol přepravce.

IV. Práva a povinnosti prodávajícího

 • Prodávající má povinnost vyřídit objednávku a odeslat objednané zboží na adresu kupujícího.
 • Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné.
 • Prodávající má povinnost vymazat registrovaného zákazníka z databáze v případě, že o to zákazník požádá.
 • Prodávající má právo zrušit objednávku, je-li dodávka objednaného zboží nemožná. V případě, že kupující zaplatil objednané zboží předem (bankovním převodem) vrátí prodávající kupujícímu celou částku nejpozději do 7 dnů od zjištění uvedené skutečnosti.

V. Práva a povinnosti kupujícího

 • Kupující je povinen uvést na objednávce správné a pravdivé údaje.
 • Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit cenu uvedenou na objednávce. S celkovou cenou objednávky je kupující seznámen ještě před jejím potvrzením.
 • Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, požádá-li o to. Prodávající se tímto zavazuje vymazat veškeré údaje o kupujícím z databáze. Toto ustanovení se netýká údajů, které jsou nutné zajištění průkaznosti účetních dokladů.

VI. Závěrečná ustanovení

 • Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavce 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl.

Cart

 x 

košík je prázdný