Jak nastavit dostupnost zboží

Komponenta productXport umožňuje nastavit hodnotu pole DELIVERY_DATE / AVAILABILITY přesně tak jak potřebujete. Jak na to?

Přihlašte se do administrace
Komponenty - productXport - Nastavení obchodu - VirtueMart - záložka "Speciální možnosti".

Jedno z možných polí pro editaci je: "PHP kód pro spuštění během přípravy produktu". Můžete to upravit libovolně pro své potřeby - v tomto návodu to využijeme právě pro dostupnost. Tento kód je spuštěn vždy pro každý exportovaný produkt. To mj. znamená že je možné modifikovat data před samotným exportem. Všechna data o produktu jsou uložena v PHP objektu: $product. Pro nastavení dostupnosti bude třeba pracovat s:

$product->availability a možná s  $product->stock ukáízkové hodnoty jsou stejné, jako jsou v základní instalaci VirtueMartu.

Podívejme se na copy&paste příklady:

Příklad první:

Potřebujete exportovat počet dní k naskladnění/expedici pouze v závislosti na stavu skladu. Pokud 'stock' > 0 dostupnost má být 0 (nebo-li ihned), pokud je 'stock' <=0 dostupnost má být 5 (dní).

Kód pro vložení pak bude vypadat takto

if ($product->stock > 0) {
	$product->availability = "0";
} else {
	$product->availability = "5";
}

Příklad druhý:

dostupnost je standardně uložena v proměnné 'availability', nabývá např. těchto hodnot: 24h.gif, 48h.gif, 7d.gif, 14d.gif a Vy potřebujete exportovat dostupnost na základě těchto hodnot.:

switch ($product->availability) {
	case '24h.gif':
		$product->availability = "1";
		break;
	case '48h.gif':
		$product->availability = "2";
		break;
	case '48h.gif':
		$product->availability = "2";
		break;
	case '7d.gif':
		$product->availability = "7";
		break;
	case '14.gif':
		$product->availability = "14";
		break;
}

Cart

 x 

košík je prázdný